Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Lineage 2 Adena

 • Máy chủ: Chronos
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: $ 1.03 / 100m
 • Máy chủ
 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số tiền
  • Nhỏ nhất: 100m Lớn nhất: 500b

  • Số lượng: 100m

  • Miễn phí: Không có
  • Tổng số: $ 1.03
  • Giảm giá: Không có
  • SEAGM Credits: 426
  Mua ngay Thêm vào giỏ Mua bằng Paypal

  Khuyến mại hiện tại:

  Mua 1b Miễn phí 1%
  Mua 5b Miễn phí 2%
  Mua 10b Miễn phí 3%

  About Lineage 2 Adena

  Why buy Lineage 2 Adena from SEA Gamer Mall?

  • SEA Gamer Mall operates the largest and trusted network of in-game virtual currency including Lineage 2 Adena.
  • One of the cheapest Lineage 2 Adena price if not the cheapest price in the market. Adena for all Lineage 2 servers are available, namely Chronos, Naia, Aden, Giran, Gludio and Talking Island.
  • Large network of suppliers with ample stocks.
  • Global payments and 24 hours Live Chat support. We are always there for your L2 Adena needs.

  How to buy Lineage 2 Adena?

  Purchasing Adena from us is just a few steps away:

  1. Enter your character name CORRECTLY in the order form.
  2. Enter quantity of L2 Adena and then click Buy Now or Add to Cart.
  3. Then proceed to Check out make payment.
  4. Our supplier will send the Lineage 2 Adena via in-game mail system to your account.

  LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ:

  • Khách hàng có thể mua các kho tiền tệ Game cho các Game phổ biến với số lượng lớn hoặc nhiều khách hàng có thể mua cùng một lúc. Để đảm bảo kho luôn có sẵn khi bạn đặt hàng, vui lòng KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TỒN KHO thông qua nhân viên Chăm sóc khách hàng bang LiveChat trước khi thực hiện thanh toán, kể cả trong trường hợp bạn thấy CÒN TỒN KHO . Điều này xảy ra khi có nhiều khách hàng khác nhau thực hiện mua hàng trước khi bạn thanh toán.
  • Các đơn đặt hàng của SEA Gamer Mall được thực hiện theo nguyên tắc đơn hàng đến trước sẽ được phục vụ trước đối với các đơn hàng ĐÃ THANH TOÁN.
  • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
  • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
  • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

  NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

  • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng tăng level bất hợp pháp hoặc vàng có được bất hợp pháp.
  • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại vàng mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ vàng nào đã giao dịch hoặc đã mail.

  Máy chủ hiện tại

  Chronos