Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Lineage 2 adena

 • Máy chủ: Chronos
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 1.35 / 100m
 • Máy chủ
  Chronos
 • Chronos
 • Naia
 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số tiền
  • Nhỏ nhất: 100m Lớn nhất: 500b

  • Số lượng: 100m

  • Miễn phí: Không có
  • Tổng số: US$ 1.35
  • Giảm giá: Không có
  • SEAGM Credits: 549

  Promotion hiện tại:

  Mua 1b Miễn phí 1%
  Mua 5b Miễn phí 2%
  Mua 10b Miễn phí 3%

  About Lineage 2 Adena

  Why buy Lineage 2 Adena from SEA Gamer Mall?

  • SEA Gamer Mall operates the largest and trusted network of in-game virtual currency including Lineage 2 Adena.
  • One of the cheapest Lineage 2 Adena price if not the cheapest price in the market.
  • Large network of suppliers with ample stocks.
  • Global payments and 24 hours Live Chat support. We are always there for your L2 Adena needs.

  How to buy Lineage 2 Adena?

  Fill in your character name CORRECTLY. Enter quantity of L2 Adena and then click Buy Now or Add to Cart
  Checkout & Make Payment
  Our supplier will send your L2 Adena via in-game mail system to your account.
  Order Completed

  LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ

  • Game currency stocks for popular games may be bought by customers in large volume or there are many customers buying at the same time. To ensure stocks is available for your order, kindly CHECK AND CONFIRM STOCKS AVAILABILITY via customer service officer via LiveChat before making payment even though you see STOCK IN. This is because stocks may be purchased by other customers before you make payment.
  • SEA Gamer Mall giao dịch các lệnh đặt hàng dựa trên đơn đặt hàng được THANH TOÁN đầu tiên
  • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
  • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
  • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

  NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

  • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng việc nâng cấp không hợp lệ hoặc nhận gold không hợp lệ
  • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại gold mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ gold nào đã giao dịch hoặc đã mail.

  Server hiện tại

  Chronos

  Danh sách Server