Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...
League of Legends RP Card (BR)

League of Legends RP Card (BR)

 • Khu vực: Brazil
 • Giảm giá cho thành viên: GuestThành viên 10.0%
 • Important Note:League of Legends Prepaid RP Card BR Game Card sold by SEA Gamer Mall can only used by Player from Brazil.


Giao ngay

Bạn sẽ nhận được mã sau khi mua

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số : $ 2.21
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 934

About League of Legends Prepaid RP Card

How to redeem RP Card code?

 1. Enter the League of Legends client. Alternatively, go to signup.leagueoflegends.com to create an account.
 2. Click on the Store button.
 3. Click on the Purchase RP button.
 4. Select Prepaid Cards and enter your code.
 5. Click Submit. Your Riot Points have been added to your account!

Các Game được hỗ trợ