Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
  • Games
  • Thẻ
  • Direct Top Up

Close

Loading...

IMPORTANT NOTE LYTO Game On Card Reload for Joymax:

Due to numerous complaints about LYTO Game on Cards “Payment error” in reloading JOYMAX Premium Silk, we should remind that :

We strongly encourage not to use LYTO Game on Cards to refill / top up your JOYMAX Account, if there is any case of Payment Errors or other problems from the top up activity, we are teribbly sorry that we will not process any claims or complaints whatsoever regarding these cases.

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

  • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
  • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
  • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.