Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

MapleStory Thẻ Game

Karma Koin

Karma Koin

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Karma Koin (US)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 20
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 9.90
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 4,145

About MapleStory Prepaid Reload Game Card

How to use Rixty Card to purchase at Nexon?

 1. Visit www.nexon.net and login to your account. If you don't already have an account, select ‘Sign Up’ and create an account.
 2. Once you have logged in, select ‘Get NX’ at the top of the page, and then click on ‘Purchase NX’.
 3. Choose ‘More Methods’ under the NX Prepaid list, and then pick the amount of NX you want to purchase.
 4. On the ‘More Methods’ page select the Rixty button.
 5. Login to your Rixty account and complete the purchase. If you need to add funds, click a payment method and follow the prompts.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.