Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...

MapleSEA - MapleSEA Items

 • Vật phẩm Game
  Máy chủ
  Giá / Đơn vị
 • Core Gemstone

  Core Gemstone

  Fornax/Gemini/Hercules
  US$ 13.74
 • High Quality Equipment Enhancement Scroll

  The higher number of successes, the better chance of applying advanced options.
  [Enhancement Success Rate]
  1 successes: 100%
  2 successes: 80%
  3 successes: 70%
  4 successes: 60%
  5 successes: 50%
  6 successes: 40%
  7 successes: 30%
  8 successes: 20%
  9 or more successes: 10%

  Fornax/Gemini/Hercules
  US$ 9.04
 • Enjoyable Winter

  Increases EXP gained from hunting monsters for 30 minutes

  Fornax/Gemini/Hercules
  US$ 0.58
 • Protection Scroll

  Protection Scroll

  Fornax/Gemini/Hercules
  US$ 9.04