Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...

High Quality Equipment Enhancement Scroll

 • Game: MapleSEA
 • Máy chủ: Delphinus/Eridanus/Izar
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 9.02 / 1

Mô tả

The higher number of successes, the better chance of applying advanced options.
[Enhancement Success Rate]
1 successes: 100%
2 successes: 80%
3 successes: 70%
4 successes: 60%
5 successes: 50%
6 successes: 40%
7 successes: 30%
8 successes: 20%
9 or more successes: 10%

 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Đánh dấu
Các kho: Còn Hàng
 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 50
 • Số lượng: 1
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 9.02
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 3,751

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG VẬT PHẨM GAME:

 • Để chắc chắn kho có sẵn cho đơn đặt hàng của bạn, Vui lòng KIỂM TRA VÀ XÁC MINH SỰ SẴN CÓ CỦA KHO với nhân viên chăm sóc khách hàng thông qua LiveChat trước khi thực hiện thanh toán, thậm chí khi bạn nhìn thấy "CÒN HÀNG". Điều này cần thiết vì khách hàng khác có thể mua trước khi bạn thực hiện thanh toán.