Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...

Chaos Bellum Helmet (+10)(Legendary 27% All Stat)

 • Game: MapleSEA
 • Máy chủ: Aquila
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 228.80 / 1

Mô tả

73 STR, 66 DEX, 62 INT, 74 LUK, 25 WA, 14 MA

Potential : All Stats +27%

 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Đánh dấu
Các kho: Còn Hàng
 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 1
 • Số lượng: 1
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 228.80
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 94,498