Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

MARVEL Super War

Thông tin Game

Sản phẩm Game

 • Razer Gold India (INR)
 • Razer Gold Indonesia (IDR)
 • Razer Gold Thailand (THB)
 • Cherry Credits CC
 • Razer Gold Singapore (SGD)
 • Razer Gold Malaysia (MYR)
 • Razer Pin Direct Top Up (MY)
 • MyCard (TW)

MARVEL Super War is a classic representative of the MOBA genre with three lines and 5 vs 5 team battles. The main feature of the project is the presence of famous heroes from the MARVEL comic book universe, including Spider-Man, X-Men, Iron Man, Hawkeye, Deadpool and many others.

MARVEL Super War Youtube Channel