Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...
Minecraft CD-Key

Minecraft CD-Key

 • Khu vực: Global
 • Giảm giá cho thành viên: GuestThành viên 8.0%
 • Minecraft CD-Key
Giao ngay

Bạn sẽ nhận được mã sau khi mua

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số : $ 24.79
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 10,579

Download Minecraft:

 • https://minecraft.net/download

How to redeem Minecraft CD-Key?

 • 1. Go to https://account.mojang.com/register and register a new account
 • 2. After sucessfully creating an account go to https://account.mojang.com/login and login.
 • 3. Click "Redeem Gift Code or Prepaid Card"
 • 4. Enter the code that you retrieved from My Game Card page and click "Redeem"
 • 5. Enter your Profile name and click "Choose name" - Later you will not be able to change your name!

How to activate Minecraft Windows 10 Edition?

 • Go to https://redeem.microsoft.com/.
 • Login to your account or create one. If you have an existing account logged in to your Windows PC, please use this account.
 • Hover over your account link (the top right of the screen) a menu will appear, click on the "Redeem Code" button.
 • On the next page, click "Redeem"
 • Enter your code
 • Click "Confirm"