Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Mission Against Terror 2 MAT2 (SEA) Thẻ Game

A-Cash (MY)

A-Cash (MY)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Important Note: A-Cash Malaysia is supported at PlayMall.Playpark.com

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.19
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 499
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 3.40
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,425
Razer Gold Australia (AUD)

Razer Gold Australia (AUD)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Razer Gold Australia (AUD)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 7.30
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 3,059

Free CiBMall Mission Against Terror 2 MAT2 (MY) Player Redemption Key Redeem Guide:

 • 1. Visit www.cibmall.net and proceed to the CiBMall official website.
 • 2. Once you are in the CiBMall Official website, click on the "Quick Reload" button which is situated on the left side of the page.
 • 3. The page will able players to choose the game they would prefer to have the Newbie code reloaded to and to their game account.
 • 4. Click on the preferred game, players need to fill in their game details.
 • 5. Once all the game details are already filled, click the "Reload" button.
 • 6. Download MAT client at http://mat.cibmall.net/downloadclient.html
 • 7. Finally, login MAT and retrieve items from the Mailbox.
 • M.A.T (MY) Game Info:

  • M.A.T, also known as Mission Against Terror, is a free to play first person shooter featuring real world weaponry, a variety of game modes and customizable characters. Developed by Kingsoft.

  Mission Against Terror (M.A.T) Trailer


  Chính sách hoàn trả:

  Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

  Miễn trách nhiệm:

  • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
  • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
  • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.