Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Mission Against Terror 2 MAT2 (MY) Game Cards

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 1.23
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 500
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 7.21
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,930
CiB Mall Card (MY)

CiB Mall Card (MY)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Note: CIB Malaysia has been discontinued.
  Please purchase @Cash Malaysia to topup your Games @ Playmall.

Free CiBMall Mission Against Terror 2 MAT2 (MY) Player Redemption Key Redeem Guide:

 • 1. Visit www.cibmall.net and proceed to the CiBMall official website.
 • 2. Once you are in the CiBMall Official website, click on the "Quick Reload" button which is situated on the left side of the page.
 • 3. The page will able players to choose the game they would prefer to have the Newbie code reloaded to and to their game account.
 • 4. Click on the preferred game, players need to fill in their game details.
 • 5. Once all the game details are already filled, click the "Reload" button.
 • 6. Download MAT client at http://mat.cibmall.net/downloadclient.html
 • 7. Finally, login MAT and retrieve items from the Mailbox.
 • M.A.T (MY) Game Info:

  • M.A.T, also known as Mission Against Terror, is a free to play first person shooter featuring real world weaponry, a variety of game modes and customizable characters. Developed by Kingsoft.

  Mission Against Terror (M.A.T) Trailer


  Chính sách hoàn trả:

  Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

  Miễn trách nhiệm:

  • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
  • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
  • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.