Close
Begin typing your search Game / Card and press return to search.
 • Games
 • Thẻ

Close

Loading...
MOLPoints USD (Global Pin)

MOLPoints USD (Global Pin)

 • Giảm giá cho thành viên: Guest Thành viên 0%
 • Note: MOLPoints USD Global Pin can Direct Top UP API into games only.

选择点卡

 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 5.00
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,134

About MOLPoints USD Direct Pin (Global)

Important Note:

MOLPoints USD Global Pin can Direct Top Up into games ONLY.

This card is not applicable to top up any MOL Wallet.

This pin CANNOT being reload into MOL United States (USD Wallet / Account).

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.