Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

MU Origin-SEA Game Cards

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 2.56
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,030
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 6.94
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,784

About above supported cards

In order to see MOL Point payment method, customer need to download APK file

Why i get “App not installed” while installing the APK file (Full)?

Answer: The Size of the APK file(Full) is about 300 MB. And if you want to install our game, it need another 700+ MB remaining space. So we suggest you to keep at least 1G space before installing our game.

Lowest Device Requirement (For Android):

System: Android 4.0 and above

CPU: 4 Core,1536 MHZ

RAM:1GM

ROM:4GM


Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.