Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...
Nexon Cash Card (EU)

Nexon Cash Card (EU)

 • Region: Europe
 • Giảm giá cho thành viên : Guest Thành viên 0 %
 • Nexon Cash Card (EU)
Instant Delivery

You will receive the code or key after purchase

选择点卡

 • Nhỏ nhất : 1 Lớn nhất : 10
 • Miễn phí : Không có
 • Tổng số : US$ 6.61
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 2,640

About Nexon Cash Card (EU)

Nexon Cash Card (EU) can ONLY be used to top up games at http://www.nexoneu.com/. It is also NOT APPLICABLE for Turkey users.

Nexon Cash Card (EU) enables Nexon game players to top up their Nexon Cash balance. Nexon Europe Cash is virtual currency used in all games serviced by Nexon Europe.

Established in March 2007, Nexon Europe began its success story with the introduction of the worldwide hit MMORPG “MapleStory” to the European audience. Adapting all operational, business, marketing, and PR activities for Nexon’s European business, Nexon Europe quickly became a leading publisher of online content with millions of enthusiastic players across Europe.

Top Up Guide

 1. Log in to your Nexon EU account.
 2. Click on "Charge your Nexon Cash".
 3. Select "Nexon EPINS" and insert the Nexon Cash Card code.

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.