Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Poker Texas Boyaa (ID) Thẻ Game

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.36
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 591
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 0.70
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 304

Poker Texas Boyaa Chips Boyaa ByCard Point Exchange Rate (*the rate may change):

 • 100 Bycard Poin = 560M chips
 • 400 Bycard Poin = 2,800M chips
 • 600 Bycard Poin = 4,900M chips
 • 800 Bycard Poin = 7,000M chips
 • 1000 Bycard Poin = 9,500M chips
 • 2000 Bycard Poin = 21,400M chips

Poker Texas Poker Chips Malay version:

 • All purchased Poker Texas Boyaa Chips is only applicable to Facebook platform.
 • Kindly provide us with your login credentials for us to deliver the purchased poker chips.
 • Kindly refrain from login into your facebook account after placing order for Poker Texas Boyaa Chips until we inform you of the completion of poker chips delivery.

Poker Texas Boyaa game trivia:

Poker legend originated in China and can be traced back to 969 AD during the Liao Mouzon “leaves play” game. Some people also believe that Poker came from Persia Asinasi, Egyptian Tarot, and even India, France and Germany. Different opinions, it is difficult to determine where it originated from. In order to confirm the true birthplace of poker, I am afraid it is as difficult as getting the Royal Flush.

Texas HoldEm poker is said today to have first appeared in a hundred years ago in Dallas. This easy to learn yet difficult to master the game has been very popular since 30 years ago. To many poker fans, it’s indeed the highest honour to conquer the world poker world poker series tournament. Whether you master professional poker or a social player, Texas HoldEm poker is one game you’ll never missed. Boyaa designed very powerful social functions, including friends of the search, gifts, magic face, player rankings and so on in this platform. Come play it now!


Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.