Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
  • Games
  • Thẻ
  • Direct Top Up

Close

Loading...

Phantasy Star Online 2 PSO2

Important Notice

Phantasy Star Online 2 - 21/4/2017 10.00 AM (GMT+8) All Refill Service Closes Arks can no longer load up their accounts. All remaining account load can still be used in the in-game Item Mall.

Asiasoft Games Top Up Guide:Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

  • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
  • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
  • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.