Close
Begin typing your search Game / Card and press return to search.
 • Games
 • Thẻ

Close

Loading...

Phantasy Star Online 2 PSO2 Meseta

 • Máy chủ: Ship 02: Ur
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 0.37 / 10m
 • Máy chủ
 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số lượng
 • Mua hàng theo số tiền
  • Nhỏ nhất: 10m Lớn nhất: 15b

  • Số lượng: 10m

  • Miễn phí: Không có
  • Tổng số: US$ 0.37
  • Giảm giá: Không có
  • SEAGM Credits: 160

  Promotion hiện tại:

  Mua 100m Giảm giá: 1%
  Mua 250m Giảm giá: 2%
  Mua 500m Giảm giá: 3%
  Mua 1b Giảm giá: 4%

  About PSO2 Meseta

  How to buy Phantasy Star Online 2 Meseta?

  Important: Your character must be a premium user. Online premium users in PSO2 can trade.

  Fill in your character name CORRECTLY. Enter quantity of PSO2 Meseta and then click Buy Now or Add to Cart
  Checkout & Make Payment
  Live Chat support to arrange in-game face to face trade at at Gateship, Block B-05.
  Order Completed

  LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ

  • Game currency stocks for popular games may be bought by customers in large volume or there are many customers buying at the same time. To ensure stocks is available for your order, kindly CHECK AND CONFIRM STOCKS AVAILABILITY via customer service officer via LiveChat before making payment even though you see STOCK IN. This is because stocks may be purchased by other customers before you make payment.
  • SEA Gamer Mall giao dịch các lệnh đặt hàng dựa trên đơn đặt hàng được THANH TOÁN đầu tiên
  • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
  • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
  • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

  NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

  • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng việc nâng cấp không hợp lệ hoặc nhận gold không hợp lệ
  • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại gold mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ gold nào đã giao dịch hoặc đã mail.

  Server hiện tại

  Ship 02: Ur