Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

新晴空物語 Glory Destiny Online (HK) A Card 香港A卡 (HK)

A Card 香港A卡 (HK)

A Card 香港A卡 (HK)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • 香港 Alta Multimedia Online Games A卡

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 2.53
 • Giảm giá: $ 0.28 (10%)
 • SEAGM Credits: 1,098

晴空物語(港) Glory Destiny Online充值:

 • 1. 点击到Alta Multimedia 管网然后登陆您的A游戏的帐号
 • 2. 登陆后,在您要充值的游戏的充值链接。
 • 3. 在充值弹跳窗填写遊戲帳號,ACARD 序號,ACARD密碼和驗証碼然后点击确定按钮。充值完成。

晴空物語(港) Glory Destiny Online游戏资料:

 • 晴空物語是台灣傳奇網絡開發的一款2.5DQ版MMORPG。故事在描述位於世界中心的兩塊大陸,南北大陸所發生的戰事。原本在南方大陸和平安樂生活的五個種族,森之國.靈兔族、砂之國.果樂族、嶺之國.麒麟族,雪之國.月狐族與火之國.玄獅族,在某一天突然遭受來自於北方大陸軍隊的攻擊,而面對這突然無預警的攻擊,南方的各國家也一一地失守,節節敗退到最南端的森之國,而這場戰爭也深深地影響了這兩塊大陸的所有種族國家。而在所有人失去希望的時候,七位來自於不同種族的英雄聚集在一起,將帶領著玩家所扮演的角色抵抗北方的軍隊,並誓言要讓瀰漫煙硝戰火的南方大陸,重新回復光明晴朗的天空。

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.