Close
Begin typing your search Game / Card and press return to search.
  • Games
  • Thẻ

Close

Loading...

Rappelz Game Cards

  • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
  • Miễn phí: Không có
  • Tổng số: US$ 9.00
  • Giảm giá: Không có
  • SEAGM Credits: 3,803
  • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
  • Miễn phí: Không có
  • Tổng số: US$ 3.36
  • Giảm giá: Không có
  • SEAGM Credits: 1,420
  • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
  • Miễn phí: Không có
  • Tổng số: US$ 5.00
  • Giảm giá: Không có
  • SEAGM Credits: 2,113

How to top up Webzen Wcoin?

Guide: Webzen Wcoin Top up


Rappelz US Game Info:

Rappelz US is developed by the Korean company Gala Lab, formerly nFlavor, and published by the Californian company Gala-Net Inc. It is published in Europe by Gala Networks Europe in French, German, Italian, Polish and Turkish. Rappelz is a free-to-play MMORPG with innovative classes, an epic storyline, player-ownable dungeons, and an exciting pet system! Play for free today.


Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

  • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
  • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
  • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.