Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Rappelz Game Cards

Webzen WCoin

Webzen WCoin

 • Giảm giá cho thành viên: 0.0%
 • Webzen WCoins (Global)
  WcoinWcoin is the virtual currency used for purchasing in-game items for Rappelz, Flyff, MU, and C9.
  **NOTE: This card is not applicable for MU LEGEND (http://mulegend.webzen.com)

选择点卡

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 10.00
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 3,897
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 3.50
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,364
zGold-MOLPoints USD (Global Pin)

zGold-MOLPoints USD (Global Pin)

 • Giảm giá cho thành viên: 8.0%
 • Note: zGold-MOLPoints (USD) can only top up MOL Wallet USD for Canada. Other countries mol wallet cannot use MOLPoint (USD) to top up.
  Note: MOLPoints USD Global Pin can Direct Top UP API into games only.

选择点卡

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 4.60
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,792

How to top up Webzen Wcoin?

Guide: Webzen Wcoin Top up


Rappelz US Game Info:

Rappelz US is developed by the Korean company Gala Lab, formerly nFlavor, and published by the Californian company Gala-Net Inc. It is published in Europe by Gala Networks Europe in French, German, Italian, Polish and Turkish. Rappelz is a free-to-play MMORPG with innovative classes, an epic storyline, player-ownable dungeons, and an exciting pet system! Play for free today.


Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.