Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Roblox

How to use Rixty to purchase Roblox?

 1. Visit the Roblox homepage and login. Then click "Money" from the toolbar.
 2. Once you have logged in select the Upgrade Now button or go to http://www.roblox.com/rixtypin/.
 3. Enter the Rixty PIN or click the link if you already have a Rixty Account.
 4. Select the available product you wish to purchase and then click on the 'Buy Now' button.
 5. If you have a new RixtyCode to spend, enter it and click Redeem. If you want to spend funds already in your Rixty account, or you have a different payment product such as Ukash, click "I already have a Rixty account" to continue.
 6. Select the amount you would like to purchase from the dropdown menu and click "Buy Now" to continue.
 7. Login to your Rixty account and complete the purchase. If you need to add funds, click a payment method and follow the prompts.

Roblox Game Info:

Roblox is a massively multiplayer online game (MMOG) virtual playground and workshop designed for children aged 7 and over. Players can build games with blocks of various shapes, sizes, and materials.


Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.