Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

神魔之塔 Shen Mo Zhi Ta MyCard (MY)

神魔之塔 iOS版 Mycard充值教学:

 • iOS版的神魔之塔玩家也可以使用Mycard充值购买魔法石咯。iOS 版的神魔之塔Mycard充值教学
  • 神魔之塔 Android版 Mycard充值教学:

   • Android神魔之塔玩家可以使用Mycard充值购买魔法石。神魔之塔Mycard充值教学
   • 重要事项 》》 必须在神魔之塔官网下载神魔之塔APK和神魔之塔帐号必须 Facebook / Twitter / 微博帳號進行綁定。
    • 神魔之塔Mycard充值兑换表 (请到官方网站查看最新的兑换率):

     • Mycard 150点 = 6 魔法石
     • Mycard 350点 = 14 魔法石
     • Mycard 400点 = 16 魔法石
     • Mycard 450点 = 19 魔法石
     • Mycard 1000点 = 45 魔法石
     • Mycard 2000点 = 90 魔法石
     • Mycard 3000点 = 150 魔法石
     • Mycard 5000点 = 250 魔法石

     Chính sách hoàn trả:

     Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

     Miễn trách nhiệm:

     • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
     • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
     • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.