Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...
Shengfu Card 盛付一卡通 (CN)

Shengfu Card 盛付一卡通 (CN)

 • Region: China
 • Giảm giá cho thành viên : Guest Thành viên 3.0 %
 • 中国盛付一卡通
  Please redeem ShengFu Card through this website:可消费平台:http://www.990371.com/c

选择点卡

 • Nhỏ nhất : 1 Lớn nhất : 200
 • Miễn phí : Không có
 • Tổng số : US$ 1.52
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 604

请注意 ! 重要提示:

 • 1. 从2016年9月5日起,盛大一卡通将不再通用,我们网站点数的序号全为801337/801338开头卡号的盛付通数娱卡。
 • 2. 盛付一卡通只能在这平台消费(http://http://www.990371.com/c)。

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.