Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...
Skype Credit Voucher (AU)

Skype Credit Voucher (AU)

 • Region: Australia
 • Giảm giá cho thành viên : Guest Thành viên 0 %
 • Skype Credit Voucher AUD- Skype Credit Code
Instant Delivery

You will receive the code or key after purchase

选择点卡

 • Nhỏ nhất : 1 Lớn nhất : 60
 • Miễn phí : Không có
 • Tổng số : US$ 7.42
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 2,968

About Skype Credit Prepaid Card Australian Dollar

Cheaper Call Rate with Skype Credit Australian Dollar

Skype allows user to top up Skype Credit balance in 17 currencies. We found that the call rates using Australian Dollar has the cheapest rate.

Just change your account's Skype Credit balance to Australian Dollar and buy Skype Credit Voucher AUD to top up your account. Read this guide to change your account balance currency to Australian Dollar.

What is Skype Credit Prepaid Card?

Skype Credit is the prepaid balance for Skype account and it lets you take advantage of Skype's great features that cost a little which enables you from calling mobiles and landlines worldwide, to getting online at over 1 million WiFi hotspots and only paying for the time you're online. You can even use skype credit to buy a subscription and reach loved ones at Skype's lowest call rates. All the things you can do with Skype Credit :

 • Call phones and mobiles
 • Buy an Online Number
 • Get Caller ID
 • Send text messages
 • Get a Skype To Go number
 • Set up call forwarding
 • Use Skype WiFi

How to Redeem Skype Credit Voucher?

Redeeming Skype Credit Voucher is easy. Follow the steps below:

 1. Go to this link and sign in to your Skype account.
 2. Enter the 19-digit Skype Credit Voucher PIN code, then agree to the Skype Terms of Use.
 3. Click Redeem voucher or prepaid card.
 4. Your account will be updated with the redeemed amount.

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.