Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

StarCraft II: Heart of the Swarm Thẻ Game

Battle.net Balance Card (EU)

Battle.net Balance Card (EU)

 • Giảm giá cho thành viên: 1.0%
 • Important Note: Battle.net Balance Card (EU) sold by SEA Gamer Mall only VALID for European registered Battle.net Account users.

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 25.01
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 10,481
Battle.net Balance Card (SEA)

Battle.net Balance Card (SEA)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Battlenet Balance Card (SEA)

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 5.00
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,095
Battle.net Balance Card (UK)

Battle.net Balance Card (UK)

 • Giảm giá cho thành viên: 1.0%
 • Important Note: Battle.net Balance Card (UK) sold by SEA Gamer Mall only VALID for UK registered Battle.net Account users.


Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 19.26
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 8,071
Battle.net Balance Card (US)

Battle.net Balance Card (US)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Important Note: Battle.net Balance Card (US) sold by SEA Gamer Mall only VALID for US registered Battle.net Account users.


Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 25
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 19.40
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 8,130

Starcraft II: Heart of the Swarm (SEA) pre-order info:

SEA country list:

 • Malaysia
 • Singapore
 • Thailand
 • Philippines
 • Indonesia
 • Australia
 • New Zealand

StarCraft II: Heart of the Swarm game story:

The Queen of Blades is gone. On the hellish planet Char, Jim Raynor harnessed the power of an ancient Xel’Naga artifact in a desperate bid to stop the zerg Swarm from overrunning the Koprulu sector, and the artifact restored Sarah Kerrigan to her human form. Without their queen to guide and unify them, the Swarm has fractured into several broods scattered throughout the Koprulu sector. One of the greatest threats to the galaxy has been neutralized... or so it seems.

Sarah Kerrigan is on the loose. Even without the terrible powers of the Queen of Blades or the might of the Swarm at her command, the former Ghost remains a foe not to be taken lightly. But if the artifact really did set her free, then why is Kerrigan seeking out zerg broods scattered throughout the Koprulu sector? What happened to Jim Raynor? Is she still pursuing her quest for vengeance, or has her transformation given Kerrigan a new purpose?

Who is Sarah Kerrigan?


Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.