Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...
Star Wars: The Old Republic (Global)

Star Wars: The Old Republic (Global)

 • Khu vực: Global
 • Giảm giá cho thành viên: GuestThành viên 0%
 • Star Wars: The Old Republic (Global)
  Platform: PC (Microsoft Windows)
Giao ngay

Bạn sẽ nhận được mã sau khi mua

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số : $ 16.01
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 6,599

About Star Wars: The Old Republic (Global)

Star Wars: The Old Republic (Global) is a massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) based in the Star Wars universe. The game features eight unique classes. Every one of the eight classes has a three demonstration storyline that advances as the character levels up. One of many popular iconic classes of Star Wars is Jedi, Sith, Bounty Hunter, and many others. Involve yourself into this galactic wars of more than three-thousand years before classic films of Star Wars and become the hero of your own Star Wars adventure as you choose your path down the Light or Dark Side of the Force!

Các Game được hỗ trợ