Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Verified Nexon KR Account

 • Game: Tree of Savior TOS (KR)
 • Máy chủ: Toàn bộ Server
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: $ 3.54
 • Kho: 0
Hết hàng
Hết hàng, có KHÔNG kho có sẵn.
Liên hệ Chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về các kho.

Làm thế nào để mua hàng Tree of Savior TOS (KR) Tài khoản Game?

Lựa chọn Verified Nexon KR Account và nhập số lượng
Check out và Thực hiện thanh toán
Hỗ trợ LiveChat để xử lý đơn hàng
Thu hồi Verified Nexon KR Account Đăng nhập thông tin từ Tài khoản Game của tôi Trang
Đơn hàng đã hoàn tất

Important Note About Verified Nexon KR Account


Grab your Verified Nexon KR Account here if account here are stock out.

>> https://www.seagm.com/fifa-online-3-kr/account

>> https://www.seagm.com/maplestory-2-kr/account


Both are same Verified Nexon KR Account.


Account information

 • - This is a Verified NEXON KR Account, which should work for most of games published by NEXON KR, except MapleStory and DNF.


 • - All account sold are guaranteed work for 7 days only. Excluding those account been restricted due to IP Geolocation, Botting, and Hacking.


 • - Login credential include Name and DOB which need for password reset will be delivered. Verification code to reset password which send to email will only provide upon request.


 • - Brand new account, customer must update login password after confirm account are working fine. 


 • - Recharges via Prepaid Card are possible, various card supported for NEXON KR.


 • - A Korean IP VPN or Proxies shall use for gameplay. Frequent change of login IP might get your account blocked or trigger cellphone re-verification again.


 • Unable to re-verify Korean cellphone. We not able to do anything once account is blocked or re-verification required.


 • - Account sold are not returnable nor refundable.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG VẬT PHẨM GAME:

 • Để chắc chắn kho có sẵn cho đơn đặt hàng của bạn, Vui lòng KIỂM TRA VÀ XÁC MINH SỰ SẴN CÓ CỦA KHO với nhân viên chăm sóc khách hàng thông qua LiveChat trước khi thực hiện thanh toán, thậm chí khi bạn nhìn thấy "CÒN HÀNG". Điều này cần thiết vì khách hàng khác có thể mua trước khi bạn thực hiện thanh toán.