Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Tree of Savior TOS (Global) Silver

 • Máy chủ: EU - Fedimian
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 4.00 / 10m
 • Máy chủ
 • Tên nhân vật
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
Hết hàng
Stock out indicates currently there is NO stocks available.
Contact Customer Service for Stocks.

About Tree of Savior Silver

Tree of Savior Online Silver Trading Method:

Tree of Savior Silver purchases are traded via selling items in the Market. Please list your item FIRST before placing order.

Please enter the details of your items listed in the Market in the order form's Remark:Please contact Customer Service before list your item.

 1. Item Name :
 2. Item Quantity :
 3. Buy Now Price :
 4. Auction Duration :
 5. Screenshot of your listed item.
*You can use http://imgur.com/ to upload your listed items*


Tree of Savior Market Important Notes:

Tax on market sales is NOT COVERED. (30% for Free Account, 10% for account with Token)

Due to Tree of Savior System Protection restriction, items listed in the Market can only be searched after items are listed for 2 Hour.

 • Maximum item per unit is 1M or below, for 10M Silver item listed in Auction house should be 10 unit and 1,000,000 unit price, which total 10,000,000

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ

 • Game currency stocks for popular games may be bought by customers in large volume or there are many customers buying at the same time. To ensure stocks is available for your order, kindly CHECK AND CONFIRM STOCKS AVAILABILITY via customer service officer via LiveChat before making payment even though you see STOCK IN. This is because stocks may be purchased by other customers before you make payment.
 • SEA Gamer Mall giao dịch các lệnh đặt hàng dựa trên đơn đặt hàng được THANH TOÁN đầu tiên
 • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
 • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
 • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

 • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng việc nâng cấp không hợp lệ hoặc nhận gold không hợp lệ
 • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại gold mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ gold nào đã giao dịch hoặc đã mail.

Server hiện tại

EU - Fedimian