Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Tree of Savior TOS (Global) Silver

 • Máy chủ: SEA - Telsiai
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: $ 5.25 / 10m
 • Máy chủ
 • Character Name
 • Nhập lại
 • Giao hàng
 • Đánh dấu
Hết hàng
Hết hàng, có KHÔNG kho có sẵn.
Liên hệ Chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về các kho.

About Tree of Savior Silver

Tree of Savior Online Silver Trading Method:

Tree of Savior Silver purchases are traded via selling items in the Market. Please list your item FIRST before placing order.

Please enter the details of your items listed in the Market in the order form's Remark:Please contact Customer Service before list your item.

 1. Item Name(ONLY Set Skill Gem and Enchant Jewels[High Level]) :
 2. Item Quantity :
 3. Buy Now Price :
 4. Auction Duration :
 5. Screenshot of your listed item.
*You can use http://imgur.com/ to upload your listed items*


Tree of Savior Market Important Notes:

Tax on market sales is NOT COVERED. (30% for Free Account, 10% for account with Token)

Due to Tree of Savior System Protection restriction, items listed in the Market can only be searched after items are listed for 2 Hour.

 • Maximum item per unit is 1M or below, for 10M Silver item listed in Auction house should be 10 unit and 1,000,000 unit price, which total 10,000,000

Máy chủ hiện tại

SEA - Telsiai