Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...
Vip.com Card 唯品卡 (CN)

Vip.com Card 唯品卡 (CN)

 • Khu vực: China
 • Giảm giá cho thành viên: GuestThành viên 0%
 • 唯品卡可用于在唯品会消费

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất: 1 Lớn nhất: 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số : $ 15.09
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 6,324

使用说明:

 1. 登录唯品会网站www.vip.com,点击用户名,进入“我的唯品会”页面 ;
 2. 在左侧“我的资产”里,点击“卡券管理”;
 3. 在【卡券激活】中,点击【优惠券】选择【唯品卡】,在【卡券激活码】处输入密码,点击【激活】;
 4. 选择任意合适的商品,点击【立即结算】;
 5. 填写送货信息,选择支付方式【唯品卡支付】。

有效期:至激活之日起三年内有效