Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

War of Thrones Thẻ Game

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.65
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 720
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 0.69
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 301
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.18
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 515
 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 6.99
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 3,051

Voomga V-Cash Top Up:

War of Thrones Background Story:

Long ago, in a time forgotten, the Great King was assassinated, and the once great kingdom was torn apart by a hidden power. Three powerful families, Lord of Lucian in the South, Lord of Lannister in the West and the Lord of Cyrus in the North rose up. The three clans clashed against one another in brutal combat for the survival of their kingdoms. All the while, an ancient evil returns, threatening the kingdom once more... You, a newly enlisted soldier, are chosen to fight for your clan and save the kingdom from the evils that surround it. But listen well, for the key to winning the war is control of the thrones! Let the war begin, War of the Thrones!

War of Thrones Game Info:

 • War of Thrones is a free online browser-based strategy game with realistic gaming effect and high quality visual graphics effect. In War of Thrones, player can choose the level of difficult: Normal (No SP needed), Heroic (SP required), Legendary (SP Requred with Heroic and Legendary Drop). Player would need to decide which combat skills they are using in advance to focus on skill specialization and item recovery in the battle.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.