Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...
Wizard101 Prepaid Game Cards

Wizard101 Prepaid Game Cards

 • Region: Global
 • Giảm giá cho thành viên : Guest Thành viên 0 %
 • Wizard101 Digital Prepaid Code
Instant Delivery

You will receive the code or key after purchase

选择点卡

 • Nhỏ nhất : 1 Lớn nhất : 10
 • Miễn phí : Không có
 • Tổng số : US$ 9.55
 • Giảm giá : Không có
 • SEAGM Credits : 3,803

About Pirate101 Prepaid Game Card

Wizard101 Only Valid for US Registered Account

Please take note of the below:

 1. A Wizard101 US account is needed to redemeed this digital code.
 2. The Digital prepaid game cards cannot be combined for larger purchases and cannot be used to unlock Open Chat.

Official website: www.wizard101.com


How to Redeem Pirate101 Digital Prepaid Code?

Follow the steps below to redeem:

 1. Go to www.Wizard101.com/card
 2. Login or create a new Wizard101 account.
 3. Enter the PIN Code as directed.
 4. Follow the on-screen instructions to play Wizard101.

Chính sách hoàn trả :

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm :

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.

Các Game được hỗ trợ