Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền

Close

Đang tải...

World of Warcraft (EU) Legion Expansion Boost Level 100 - 110

 • Game: World of Warcraft (EU)
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: US$ 59.61

Mô tả

Requirement:-
Character's Level 100

Description:-
Boost your character from Level 100 to 110 by completing majority of Legion expansion's zone storylines
Attain equipment with min iLvl 790
Discover majority of Legion expansion's flight paths
All valuable loot during session will retain in your inventory
Free 5000 Gold
100% handwork Power Leveling
 • Thời gian chờ
  2 days
 • Máy chủ game
 • Tên tài khoản
 • Tên nhận vật
 • Đánh dấu
 • Tổng số: US$ 59.61
 • SEAGM Credits: 25,001