Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

World of Warcraft (US) Gold

 • Máy chủ: Stormreaver - Alliance
 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Giá: $ 1.27 / 10k Golds
 • Nhỏ nhất: 100k Lớn nhất: 2m

 • Số lượng: 10k

 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 12.66
 • Giảm giá: $ 0.04 (3%)
 • SEAGM Credits: 5,274

Khuyến mại hiện tại:

Mua 50k Giảm giá: 2%
Mua 100k Giảm giá: 3%
Mua 200k Giảm giá: 4%
Mua 500k Giảm giá: 5%

WoW Gold Important Note:

World of Warcraft (EU) or WOW EU is Blizzard Entertainment developed most popular game of all time. WOW gamers assume the roles of Warcraft heroes as they explore, adventure, plunder and quest across a vast fantasy world. WOW gold is important in the game play progress. To fully enjoy the in-game content, players are recommended to buy WOW Gold from trustable sellers like SEAGM.com.

The game is based on the Warcraft series of RTS games first released in the mid 1990s. WoW expanded on the early Warcraft single player franchise and is now a vibrant multiplayer world, where players may engage in roleplaying, PvE, PvP, dungeon instances, battlegrounds, arenas, and raids. There are lots of challenges in WOW, and WOW gold plays an important role to help players to succeed in these challenges.

WoW has four different expansions, including The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria and Legion. New expansion ensures that the game will continue to evolve and will offer new challenges and adventures for many more years to come.


Never Trade Back

Never trade back any WoW gold that was traded or mailed for whatever reason. WE WILL NOT BE RESPONSIBLE IF YOU DO NOT FOLLOW THIS INSTRUCTION.

How to buy WoW gold for North America servers?

In few easy steps via Face to Face Delivery, you can buy WoW Gold:

 1. Check gold availability via Live Chat support
 2. Place WoW Gold order and make payment.
 3. Contact support via Live Chat to arrange for Face to Face Delivery.

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ CÁC ĐƠN HÀNG GAME LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ:

 • Khách hàng có thể mua các kho tiền tệ Game cho các Game phổ biến với số lượng lớn hoặc nhiều khách hàng có thể mua cùng một lúc. Để đảm bảo kho luôn có sẵn khi bạn đặt hàng, vui lòng KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TỒN KHO thông qua nhân viên Chăm sóc khách hàng bang LiveChat trước khi thực hiện thanh toán, kể cả trong trường hợp bạn thấy CÒN TỒN KHO . Điều này xảy ra khi có nhiều khách hàng khác nhau thực hiện mua hàng trước khi bạn thanh toán.
 • Các đơn đặt hàng của SEA Gamer Mall được thực hiện theo nguyên tắc đơn hàng đến trước sẽ được phục vụ trước đối với các đơn hàng ĐÃ THANH TOÁN.
 • Toàn bộ giá tiền tệ in-game thay đổi theo thời gian
 • Chỉ những đơn đặt hàng được thanh toán sẽ được giữ giá tiền tệ in-game trong trường hợp giá thay đổi
 • Trong trường hợp giá thay đổi và bạn đã đặt đơn hàng mà không liên hệ với chăm sóc khách hàng để thanh toán đơn hàng của bạn. BẠN PHẢI THỰC HIỆN một đơn đặt hàng mới

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:

 • Mua tiền tệ in-game sẽ có một số rủi ro khiến cho tài khoản của bạn có thể tạm đình chỉ hoặc hủy bỏ khi sử dụng tăng level bất hợp pháp hoặc vàng có được bất hợp pháp.
 • Khách hàng KHÔNG BAO GIỜ được giao dịch lại hoặc mail lại vàng mà bạn đã giao dịch hoặc đã mail. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu khách hàng trả lại bất kỳ vàng nào đã giao dịch hoặc đã mail.

Máy chủ hiện tại

Stormreaver - Alliance

Danh sách Máy chủ