Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

新女神 Online Xin Nv Shen 9 Card 980x

9 Card 980x

9 Card 980x

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • 980x 9卡

Chọn thẻ khác

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 5.19
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,192

《新女神Online》【50%經驗聖水】、【防壞裝玩偶】免費拿:

注意事項:
 • 一、以上活動虛寶均為不可交易。
 • 二、限定每個遊戲帳號只可儲值 SEA Gamer Mall网站虛寶各一次,例如:同一帳號不可儲值兩次或以上SEA Gamer Mall网站虛寶。
 • 三、儲值後可得寶物之伺服器為:《新女神》各伺服器,方可獲得物品。
 • 四、限於2012年10月25日15:00公測後至2013年8 月31日23:59期間儲值方可得到寶物
 • 五、活動虛寶將於儲值虛寶序號及密碼後,系統會將虛寶放至在玩家的提領區,若提領區滿了,則請玩家清出空間,將在隔天系統維護後補發至提領區中。
 • 六、一切活動內容,官方均保留最終決定權。

《新女神Online》促銷

 • 購買《新女神Online》400點送禮包。
 • 購買《新女神Online》1200點送禮包。

《新女神Online》400點禮包內容:

請玩家於遊戲內儲值介面儲值可以得到以下虛寶:

 • 【絕對強裝福袋】 5個
 • 关于更多新虚宝消息请游览官方网站: http://980ns.com/news_about.php?cid=3&id=86

《新女神Online》1200點禮包內容:

請玩家於遊戲內儲值介面儲值可以得到以下虛寶:

 • 潛能激發丸:3顆 可提昇人物或夥伴潛在能力的神秘藥丸,被激發過的夥伴將無法交易轉讓。
 • 裝備強化丸:3顆 可提昇武器、裝備影響能力值的能量丸,使用後裝備將綁定。
 • 經驗分享超值包 : 1個
 • 輕鬆練功包:4個
 • 紫魔晶石:1顆 充滿能量的寶石,用合成的方式或雙點與裝備對合可提昇共屬性6點的能力

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.