Close
Nhập từ khóa tìm kiểm để Game / Thẻ / Nạp tiền trực tiếp và nhấn ENTER để tìm kiếm.
 • Các trò chơi
 • Thẻ
 • Nạp tiền
Close

Đang tải...

Zynga FarmVille 2 Thẻ Game

Facebook Game Card (ID)

Facebook Game Card (ID)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Important Note: Facebook Game Cards are only redeemable in Facebook games and can't be used for Facebook Ads.

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: $ 1.23
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 515

Zynga Farm Ville 2 Zynga Game Card Reload Instruction:

 • 1) Go to Zynga Farm Ville 2 Facebook game page
 • 2) Click on Redeem on top of the game page.
 • 3) At the Redeem Page, click Redeem Now under Zynga Game Card. Next, enter the Zynga Card Pin Code.
 • 4) Click on Continue for top up next step.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Điểm Games, Thẻ trả trước, Mã vật phẩm/ bản dùng thử/ bản Beta đã xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại các vật phẩm đặt hàng trước trong 2 tuần trước khi sản phẩm được ra mắt.