Close
Type your search keywords for Game / Card / Direct Top Up and press ENTER to search.
 • Games
 • Thẻ
 • Direct Top Up

Close

Loading...

Zynga Farmville Game Cards

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 50
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 2.57
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 1,030
Facebook Game Card (ID)

Facebook Game Card (ID)

 • Giảm giá cho thành viên: Không có
 • Important Note: Facebook Game Cards are only redeemable in Facebook games and can't be used for Facebook Ads.

 • Nhỏ nhất= 1 Lớn nhất= 10
 • Miễn phí: Không có
 • Tổng số: US$ 5.11
 • Giảm giá: Không có
 • SEAGM Credits: 2,048

FarmVille [Zynga] Game Info:

 • FarmVille [Zynga] is a farming simulation social network game developed by Zynga in 2009. Gameplay involving various aspects of farm management such as plowing land, planting, growing and harvesting crops, harvesting trees and bushes, and by raising livestock.

Chính sách hoàn trả:

Bất kỳ mẫu CD Key, Time Card, Expansion, Game Points, Thẻ trả trước, Trial/ Beta/ Code vật phẩm được xem từ lịch sử tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại hoặc trao đổi.

Miễn trách nhiệm:

 • Không bao gồm sách hướng dẫn, đĩa cài CD, hộp đựng, thẻ vật lý hoặc các thành phần vật lý khác
 • Bạn có thể xem mã của bạn tại trang Thẻ Game của tôi sau khi đơn hàng được xử lý
 • Hoàn lại cho vật phẩm của đơn hàng đặt trước sẽ được thực hiện trước 2 tuần khi sản phẩm lưu hành.