Privacy Policy

Maklumat Yang Kami Kumpul Daripada Anda

Kami menghargai kepercayaan anda dalam memberikan kami maklumat peribadi anda. SEA Gamer Mall Sdn Bhd (“SEAGM”) tidak berkongsi, mendedahkan atau menjual sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi (seperti nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel anda) yang dikumpul melalui laman web SEAGM kepada syarikat atau organisasi lain yang tidak berkaitan untuk tujuan pemasaran bukan SEAGM. Oleh kerana maklumat ini merupakan bahagian penting dalam perniagaan kami, maka maklumat ini akan dianggap seperti aset kami yang lain dalam konteks penggabungan, penjualan atau penyusunan semula korporat atau prosiding undang-undang.

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami (seperti yang ditakrifkan dalam Syarat Penggunaan kami), anda mengakui dan bersetuju bahawa anda menerima amalan, keperluan dan/atau polisi seperti yang dinyatakan di bawah, dan anda dengan ini membenarkan kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan/atau memproses data peribadi anda seperti yang diterangkan di sini. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU UNTUK MEMPROSES DATA PERIBADI ANDA, ANDA MUNGKIN TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI ATAU MEMPUNYAI AKSES PENUH DALAM PLATFORM KAMI (seperti yang ditakrifkan dalam Syarat Penggunaan kami).

Alasan Kami Mengumpul Data Daripada Anda

SEAGM mengumpul data daripada anda untuk tujuan-tujuan berikut:

 1. Yang mana ia mempunyai keperluan untuk melaksanakan perjanjian kami dengan anda untuk menyediakan dan menyampaikan kandungan dan Perkhidmatan yang berkaitan;
 2. Yang mana sekiranya terdapat keperluan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kita mungkin tertakluk; dan/atau
 3. Yang mana anda telah memberikan persetujuan untuk perkara tersebut.

Tanggungjawab Atas Privasi Kanak-kanak

Melindungi privasi kanak-kanak adalah sangat penting. SEAGM juga tidak memasarkan kepada, atau dengan sengaja mengumpul maklumat peribadi daripada, kanak-kanak di bawah umur 13 tahun di mana-mana laman web syarikat. Sekiranya kami menyedari bahawa kami telah mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami akan mengambil langkah untuk memadam maklumat tersebut. Sekiranya data peribadi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dalam jagaan anda didedahkan kepada SEAGM, anda dengan ini bersetuju dengan pemprosesan data peribadi kanak-kanak itu dan menerima serta bersetuju untuk terikat dengan Polisi ini bagi kanak-kanak tersebut.

Bilakah Kami Boleh Mengumpul Maklumat Peribadi Anda?

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi terus daripada anda apabila anda:

 1. mendaftar dan/atau menggunakan Perkhidmatan atau Platform kami;
 2. menghubung media sosial anda atau akaun luaran lain untuk mendaftar akaun dengan kami;
 3. berkomunikasi dengan kami (termasuk tetapi tidak terhad kepada melayani anda melalui sembang perkhidmatan pelanggan dalam talian kami, surat, faks, panggilan (yang mungkin dirakam), pertemuan bersemuka, platform media sosial, e-mel dan lain-lain.);
 4. mendaftar atau melanggan Produk dan/atau Perkhidmatan tertentu atau penerbitan kami (contohnya, surat berita);
 5. menyertai dalam mana-mana tinjauan kami;
 6. memasuki atau menyertai mana-mana pertandingan, peraduan atau program kesetiaan yang dijalankan/dianjurkan oleh SEAGM;
 7. mendaftar minat dan/atau meminta maklumat (melalui portal dalam talian kami atau saluran lain yang tersedia) atau melanggan Produk dan/atau Perkhidmatan kami;
 8. membalas kepada sebarang bahan pemasaran yang dihantar oleh kami;
 9. melawat atau melayari laman web kami;
 10. membuat aduan dengan kami;
 11. memberikan maklum balas kepada kami dalam apa jua cara; dan/atau
 12. menyerahkan data peribadi anda kepada kami atas sebarang alasan.

Selain daripada maklumat peribadi yang diperolehi daripada anda secara langsung (seperti yang diperincikan di atas), kami juga boleh mendapatkan maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga yang kami berurusan atau berhubung dengan anda (agensi rujukan kredit atau institusi kewangan), dan daripada sumber-sumber lain yang telah anda berikan persetujuan anda untuk pendedahan maklumat yang berkaitan dengan anda, dan/atau jika dibenarkan secara sah.

Apakah Data Peribadi Yang Akan Dikumpul Oleh Kami?

Kami akdn mengumpul data berikut (tetapi tidak terhad kepadanya):

 1. nama
 2. alamat e-mel
 3. tarikh kelahiran
 4. alamat bil
 5. bank dan butiran pembayaran
 6. nombor telefon

Cara Kami Boleh Mengumpul Maklumat Peribadi Anda?

SEAGM mengumpul maklumat dalam talian melalui permintaan kepada anda untuk mendapatkannya, sebagai contoh, apabila anda memesan sesuatu perkhidmatan, memohon pekerjaan atau membalas kepada suatu tinjauan, tawaran atau promosi lain. Nama, alamat (pos dan e-mel) dan nombor telefon pelanggan adalah maklumat yang paling penting, tetapi kami mungkin meminta maklumat lain, berdasarkan, sebagai contoh, perkhidmatan yang dipesan atau dipromosikan.

Cookies: SEAGM juga menggunakan "cookies" dan teknologi yang serupa untuk mendapatkan maklumat tentang lawatan anda ke laman web kami atau balasan anda kepada e-mel daripada kami - secara individu dan dalam data agregat yang tidak mengenali anda. Alat pelaporan ini memaklumkan kami mengenai bahagian laman web atau e-mel kami yang mana anda menunjukkan minat atau mengambil sebarang tindakan, dan membantu kami meningkatkan kualiti dan kegunaan laman web kami.

Kandungan: Anda juga memberikan kami maklumat dalam kandungan yang anda paparkan di laman web. Kandungan anda (seperti ulasan, gambar dan video) dan metadata tentang kandungan anda akan dilihat oleh pengguna-pengguna lain. SEAGM boleh, tetapi tidak mempunyai kewajipan, untuk memantau kandungan anda yang anda paparkan di laman web. Kami boleh memadam sebarang maklumat yang anda paparkan atas sebarang sebab atau tanpa sebab.

Kaedah Pembayaran: Anda juga akan diminta untuk memberi Maklumat Peribadi bergantung pada kaedah pembayaran yang anda pilih semasa mengakses, membeli atau melanggan salah satu produk atau perkhidmatan kami. Sebagai contoh, jika anda memilih untuk membayar produk/perkhidmatan menggunakan kad kredit, anda akan dikehendaki memberikan kami nama pengeluar kad kredit anda, nombor kad kredit, alamat bil, nombor CVV dan tarikh tamat tempoh.

Fail Log: Apabila anda menggunakan laman web, server kami secara automatik merekodkan maklumat tertentu yang dihantar oleh pelayar web anda. Log server ini mungkin termasuk maklumat seperti permintaan web anda, alamat “Internet Protocol” (“IP”), jenis penyemak imbas, halaman rujukan / keluar dan URL, bilangan klik dan cara anda berinteraksi dengan pautan di laman web, nama domain, halaman pendaratan, halaman dilihat, telefon mudah alih, dan maklumat lain seumpamanya.

Maklumat Geo-Lokasi: Apabila anda menggunakan laman web dari atau melalui telefon bimbit, kami mungkin mengakses, mengumpul, memantau dan/atau menyimpan "data lokasi", yang mungkin termasuk koordinat GPS (contohnya, latitud dan/atau longitud) atau maklumat serupa mengenai lokasi peranti mudah alih anda.

Peranti: Apabila anda menggunakan SEAGM.com, kami mungkin mengumpul maklumat tentang peranti anda seperti jenis peranti, maklumat perkakasan peranti, jenis dan versi sistem pengendalian, masa dan zon waktu peranti serta maklumat lain yang diperlukan.

Alat Pihak Ketiga: SEAGM menggunakan alat analitis pihak ketiga, untuk membantu memahami penggunaan laman web. Kebanyakan alat ini mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda sebagai sebahagian daripada permintaan halaman web, termasuk “cookies” dan alamat IP anda. Alat analitik ini juga menerima maklumat ini dan penggunaannya dikawal oleh dasar privasi mereka.

Data Lain yang Anda Serahkan Tanpa Dipertikaikan: Apabila anda memaparkan, mengulas atau mengikuti mana-mana kandungan dan perkhidmatan kami, atau menghantar mesej melalui sistem sembang dalam talian terbina dalam kami, atau memberikan kami maklumat berkenaan dengan sebarang permintaan atau sokongan yang diperlukan daripada kami atau untuk pembelian produk dan perkhidmatan kami, atau menyertai pertandingan, peraduan dan kejohanan kami, kami mungkin mengumpul maklumat tersebut daripada anda.

Cara Kami Boleh Menggunakan Maklumat Anda

SEAGM menggunakan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang dikumpul dalam talian terutamanya untuk memberikan anda perkhidmatan berikut:

 1. memproses pesanan dan/atau transaksi yang telah dibuat oleh anda
 2. mengurus dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan kami termasuk tetapi tidak terhad kepada mengingati keutamaan anda
 3. untuk pengenalan, pengesahan, usaha wajar atau diketahui tujuan pelanggan anda
 4. berurus dengan atau memudahkan perkhidmatan pelanggan, melaksanakan arahan anda, berurusan dengan atau membalas pertanyaan yang dibuat oleh anda atau bagi pihak anda
 5. menghubungi anda melalui panggilan suara, mesej teks, e-mel dan/atau pos atau sebaliknya untuk tujuan menguruskan hubungan anda dengan kami atau penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda. Ini termasuk membenarkan kami memaklumkan anda tentang tawaran lain yang mungkin menarik minat anda. Maklumat alamat pos dan e-mel, sebagai contoh, membolehkan komunikasi tentang perkhidmatan yang ditawarkan dan dipesan, serta penyediaan dan pengebilan yang betul bagi perkhidmatan tersebut.
 6. menjalankan aktiviti penyelidikan, analisis dan aktiviti perkembangan (termasuk tetapi tidak terhad kepada analisis data, tinjauan, perkembangan produk dan perkhidmatan dan/atau pemprofilan) untuk menganalisis cara anda menggunakan Perkhidmatan kami, untuk mengesyorkan produk dan/atau perkhidmatan yang berkaitan dengan minat anda, untuk menambah baik Perkhidmatan kami dan/atau untuk meningkatkan pengalaman pelanggan anda.
 7. bertindak balas kepada proses undang-undang atau untuk mematuhi atau seperti yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang yang terpakai, keperluan kerajaan atau kawal selia mana-mana bidang kuasa yang berkaitan, atau di mana kami mempunyai niat baik dalam mempercayai bahawa pendedahan tersebut adalah perlu di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada sebagai tindak balas kepada sepina dan tuntutan undang-undang lain, dan yang mana kami percaya bahawa pendedahan maklumat ini adalah diperlukan untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap individu yang mungkin membahayakan keselamatan awam atau mengganggu perkhidmatan SEAGM, atau dengan pelanggan atau orang lain yang menggunakannya.
 8. berurusan dengan dan/atau memudahkan transaksi penjualan aset atau transaksi penjualan aset yang berpotensi, yang mana transaksi tersebut melibatkan SEAGM sebagai peserta atau melibatkan syarikat berkaitan atau gabungan SEAGM sebagai peserta, dan mungkin terdapat organisasi pihak ketiga lain yang menjadi peserta kepada transaksi tersebut. 'Transaksi penjualan aset' merujuk kepada pembelian, penjualan, pajakan, penggabungan, percantuman atau sebarang pemerolehan, pelupusan atau pembiayaan lain bagi organisasi atau sebahagian daripada organisasi atau mana-mana perniagaan atau aset organisasi.
 9. diperlukan untuk pengesanan, penyiasatan, dan pencegahan penipuan, penipuan dan pelanggaran-pelanggaran lain. Data ini digunakan hanya untuk tujuan pengesanan, penyiasatan, pencegahan, dan jika berkenaan, tindakan ke atas pelanggaran tersebut dan disimpan untuk masa yang diperlukan untuk tujuan ini. Jika data sedemikian memaparkan tanda-tanda pelanggaran, kami akan menyimpan data tersebut untuk tujuan untuk mewujudkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang, sekirannya perlu.
 10. sebarang tujuan-tujuan lain yang kami maklumkan kepada anda pada masa mendapatkan persetujuan anda
 11. Pada bila-bila masa, sekiranya anda merasakan keperluan untuk menarik diri daripada komunikasi masa hadapan dengan SEAGM, pilihan diberikan dalam untuk mengecualikan mesej komunikasi yang disampaikan kepada anda.

Masa Tempoh Kami Menyimpan Data Anda

Kami akan menyimpan maklumat anda selama yang mungkin diperlukan untuk memenuhi tujuan ia telah dikumpulkan dan diproses atau jika mana-mana perundangan yang berkenaan memerlukan penyimpanan yang lebih lama seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Sekirannya anda menamatkan akaun anda dengan kami, semua data peribadi akan dipadamkan kecuali jika ianya diperlukan oleh proses undang-undang atau sebarang alasan lain yang sah dan dianggap perlu oleh SEAGM. Jika anda menarik balik kebenaran memproses data peribadi anak anda, kami akan memadamkan data peribadi tersebut tanpa berlengah-lengah berdasarkan persetujuan yang anda berikan. Jika anda memilih untuk membantah pemprosesan data peribadi anda, kami akan memadamkan data anda dalam tempoh yang munasabah, kecuali jika ia dikehendaki oleh undang-undang untuk mengekalkan data yang tersebut.

Permintaan Kami Daripada Anda

Kami meminta daripada anda untuk memberikan kepada kami maklumat yang tepat dan lengkap tentang diri anda dan mana-mana orang lain yang maklumat peribadinya yang anda berikan kepada kami dan untuk mengemaskini apabila ia menjadi tidak betul atau luput Tarikh dengan menghubungi kami. Kewajipan ini adalah syarat kepada penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda dan/atau mana-mana orang lain yang dibenarkan atau dibenarkan oleh anda atau organisasi/syarikat anda untuk menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan.

Perjanjian Kami Terhadap Privasi & Keselamatan

Kami berdua secara bersamaan memainkan peranan penting dalam melindungi daripada penipuan dalam talian. Anda harus berhati-hati bahawa sebarang maklumat termasuk ID Pengguna, Kata Laluan, Peranti Keselamatan dan/atau Kod Keselamatan anda tidak terjejas dengan memastikan bahawa anda tidak berkongsi, memberikan atau memudahkan penggunaan tanpa kebenaran itu secara sengaja atau tidak sengaja. Jangan kongsi ID Pengguna, Kata Laluan, Peranti Keselamatan dan/atau Kod Keselamatan anda atau benarkan akses atau penggunaannya oleh orang lain.

Di SEAGM, kami menggunakan penyulitan, “firewall” dan teknologi dan prosedur keselamatan lain untuk membantu melindungi ketepatan dan keselamatan maklumat peribadi anda serta mencegah capaian tanpa kebenaran atau penggunaan yang tidak wajar. Sebagai contoh, anda akan ambil perhatian bahawa semasa menggunakan beberapa ciri laman web SEAGM anda perlu menyerahkan kata laluan atau beberapa jenis maklumat pengesahan yang lain.

Jika anda mengklik pautan ke tapak pihak ketiga, anda akan meninggalkan Platform kami dan kami tidak mengawal atau menyokong perkara yang terdapat di laman-laman pihak ketiga.

Hak-Hak Anda

Individu yang berada di negara tertentu, termasuk Kawasan Ekonomi Eropah dan United Kingdom, mempunyai hak berkanun tertentu berhubung dengan data peribadi mereka. Kecuali kepada sebarang pengecualian yang diberikan oleh undang-undang, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta akses kepada data peribadi anda, serta untuk mengemaskini, memadam atau membetulkan maklumat ini.

Setakat pemprosesan Data Peribadi anda, ia adalah tertakluk kepada Peraturan Perlindungan Data Am (atau undang-undang yang berkenaan yang meliputi pemprosesan Data Peribadi di United Kingdom), SEAGM bergantung pada kepentingan sahnya, yang diterangkan di atas, untuk memproses data anda. SEAGM juga boleh memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, dan anda mempunyai hak untuk membantah penggunaan data peribadi anda oleh kami untuk tujuan ini pada bila-bila masa.

Penzahiran Maklumat Anda (Jika Perlu)

Sebagai tambahan kepada perkara di atas, apabila anda telah memberikan Maklumat Peribadi kepada kami untuk tujuan tertentu, kami mungkin mendedahkan maklumat anda kepada syarikat-syarikat lain yang telah kami hubungi untuk membantu kami memenuhi permintaan anda. Ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, rumah pemenuhan, perkhidmatan pengebilan, pengurus transaksi, perkhidmatan pengesahan kredit dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang lain. Kami juga mungkin mendedahkan mana-mana Maklumat Peribadi anda kepada penguatkuasa undang-undang atau pihak ketiga lain yang sesuai berkaitan dengan penyiasatan jenayah, penyiasatan penipuan, pelanggaran hak harta intelek, atau aktiviti haram lain yang disyaki, atau sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan, atau, sebagaimana yang kami menganggap, perlu mengikut budi bicara kami sendiri, untuk melindungi kepentingan undang-undang SEAGM yang sah.

Menarik balik Kebenaran/ Persetujuan atau Meminta Akses Kepada Maklumat yang Betul

Menarik balik Kebenaran/Persetujuan

Untuk menarik balik kebenaran/persetujuan, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di [email protected]. Anda juga boleh menarik balik kebenaran/persetujuan anda dengan memadamkan akaun anda dengan memilih item menu Panel Kawalan -> Edit Profil -> Padam Akaun. Kami akan memproses permintaan tersebut dengan sewajarnya. Anda bersetuju bahawa dengan penarikan balik kebenaran/persetujuan anda, anda mungkin tidak dapat terus menggunakan Perkhidmatan kami sepenuhnya atau mempunyai akses penuh ke Platform kami dan kami mungkin menamatkan kontrak yang anda miliki dengan kami. Kami akan berhubung dengan anda jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau memahami arahan anda.

Meminta Akses dan/atau Membetulkan Data Peribadi

Jika anda mempunyai akaun dengan kami, anda mungkin mempunyai akses kepada data peribadi anda pada masa ini dalam simpanan kami melalui halaman Profil Pengguna di Platform kami. Sebagai alternatif, anda boleh mengemukakan permintaan bertulis di [email protected].

Apabila meminta akses kepada data peribadi, kami mesti mempunyai maklumat yang mencukupi daripada anda untuk menangani permintaan tersebut.

Apabila meminta untuk membetulkan data peribadi, kami akan membetulkannya dalam garis masa yang ditetapkan yang diperlukan mengikut undang-undang yang terpakai, tertakluk kepada kami sentiasa diberi maklumat yang mencukupi untuk mengesahkan dan menangani permintaan tersebut.

Notis kepada Perubahan dalam Polisi Privasi

SEAGM berhak untuk menukar Polisi Privasi ini pada bila-bila masa dengan memaklumkan pengguna berdaftar melalui e-mel tentang kewujudan Polisi Privasi baharu dan/atau memaparkan Polisi Privasi baharu di SEAGM. Semua perubahan pada Polisi Privasi akan berkuat kuasa apabila dipaparkan, dan penggunaan berterusan SEAGM, produk atau perkhidmatan anda selepas paparan itu akan diandaikan sebagai penerimaan anda, dan persetujuan untuk terikat dengan, perubahan tersebut.

Menghubungi SEAGM

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Polisi Privasi ini, atau jika anda ingin menggunakan mana-mana hak berkanun anda. Kami akan bertindak balas dalam tempoh masa yang munasabah. Anda juga boleh menghubungi orang yang bertanggungjawab, Encik Joseph Cheah di [email protected].