Loading...

Cara Pembayaran

Notis penting:

  1. Tidak menerima pembayar melalui telegraphic transfer. [maklumat selanjutnya]
  2. JANGAN mendedahkan maklumat bank transfer kepada orang lain. [maklumat selanjutnya]