กำลังโหลด...
Auto Chess Donuts

Auto Chess Donuts

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน Global
 • ส่วนลด Guest
Auto Chess Donuts Top up

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • User ID
 • ทั้งหมด
  $ 1.28
  SEAGM เครดิต 531
 • ส่วนลด
  ไม่มี

About Auto Chess

Auto Chess is a brand new, highly competitive multiplayer online strategy game created by Drodo and Dragonest Co.Ltd, released and technically supported by Dragonest Co.Ltd. Players will build their own economy system and use unique units to fight against each other in an 8 player last man standing scenario. Put your strategy skills against 7 other players at the same time and proof-prove your skill to adapt your strategies in real-time. ImbaTV will manage Auto Chess' global eSports tournaments. No matter where you're from, you can challenge the top players from all over the world. The world's top Auto Chess eSports league is waiting for you!

How to top up Auto Chess Donuts?

 1. Select the Donuts you need.
 2. Enter your User ID.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, your purchased will be credited to your account shortly.

How to check Auto Chess User ID?

 1. Use your account to log into the game.
 2. Click your upper left corner profile.
 3. Your User ID will be displayed under your character