กำลังโหลด...

วิธีการชำระเงิน

ข้อความสำคัญ:

 1. ไม่รับการชำระเงินโดยการโอนเงินทางโทรเลข. [ข้อมูลเพิ่มเติม]
 2. ห้ามเปิดเผยข้อมูลการโอนเงินให้แก่บุคคลที่ 3. [ข้อมูลเพิ่มเติม]

การชำระเงินแบบออนไลน์

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.95% + EUR 0.15

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 5.5% + EUR 0.15

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 11% + EUR 0.15

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 13.5% + EUR 0.15

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 0.8%

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 1.8% or min USD 1.25

  เวลาการดำเนินการ: Instant

 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ: 2.9% + MYR 1.00

  เวลาการดำเนินการ: Instant