กำลังโหลด...
Marvel Duel

Marvel Duel

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน South East Asia
 • ส่วนลด Guest
Marvel Duel Top up

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • User ID
 • Server
 • ทั้งหมด
  $ 0.90
  SEAGM เครดิต 374
 • ส่วนลด
  $ 0.09 (9%)

MARVEL Duel Stardust Top Up

MARVEL Duel is a fast-paced strategy card game featuring the world’s greatest Super Heroes and Super Villains. A mysterious evil force has altered the most iconic events of Marvel history. Restore the universe by summoning your favorite characters and outsmarting your opponents with effective strategies! Assemble your deck, save the universe!

Note: This Top Up Service is ONLY for the user ID that plays on Android.

How to top-up MARVEL Duel Stardust:

 1. Select the Stardust denomination.
 2. Enter your User ID and select Server.
 3. Check out and select your payment method.
 4. Once payment made, the Stardust will be added to your MARVEL Duel account shortly.

How to find MARVEL Duel User ID:

 1. Use your account to login the game.
 2. Click on your avatar in the top-left corner.
 3. The User ID will be displayed under your game name.
how to find marvel duel user id

เกมที่สนับสนุน โดย Marvel Duel