กำลังโหลด...
Saint Seiya Awakening (SEA)

Saint Seiya Awakening (SEA)

 • ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน South East Asia
 • ส่วนลด Guest
Saint Seiya Awakening (SEA) Coupons

เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

ข้อมูลการสั่งซื้อ

 • User ID
 • Character Name
 • Server
 • ทั้งหมด
  $ 0.90
  SEAGM เครดิต 374
 • ส่วนลด
  ไม่มี

Saint Seiya Awakening (SEA) Coupons Instant Top Up

Saint Seiya Awakening (SEA) is a mobile game masterpiece that perfectly restoring the classic of the Japanese comics. 12 Golden Saints and all classic characters are back to the Sanctuary and waiting for your summon. Freely set up an exclusive team, flexible match strategy to win!

In addition, the beautiful game graphics, cool combat effects with the lineup of top Japan Character Voice, brings you the unique audio-visual enjoyment!

Easy and instant top-up your Saint Seiya Awakening (SEA) Coupons! Fill in the User ID, select the denomination, complete the payment, and the Coupons will be added to your Saint Seiya Awakening (SEA) account immediately. Top up Saint Seiya Coupons to enhance your gaming experience now!

Important Information:

 • For Gtarade Login User, Your User ID = Login Email.
 • For Google/Facebook/Twitter Login User,you can find your user ID at http://profile.gtarcade.com/. Your user ID is available at 'Personal Profile' tab.
 • How to find your User ID? (Refer to the phote below)

  How to find Saint Seiya Awakening User ID

เกมที่สนับสนุน โดย Saint Seiya Awakening (SEA)